İstanbul da 320 adet mezarlık bulunmakta, bu mezarlıklar toplam 8 milyon metre kare alanı kapsamaktadır. Bu mezarlıkların 255′i Müslüman, 65′i ekaliyet ( gayri Müslim ) mezarlığıdır. Continue Reading…